Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ)

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το υπ’ αριθ. 2434/113947/30-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο οποίο επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ) εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου