Νέο Μέλος

Για να γίνεται μέλος του Συλλόγου παρακαλούμε στείλτε μας τα παρακάτω στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο beeclubachaia@gmail.com ή συμπληρώστε την αίτηση σας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ως εξής:

1. Όνομα και Επίθετο
2. Προσωπικός αριθμός τηλεφώνου
3. Προσωπική διεύθυνση e-mail
4. Αριθμός Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (εφόσον υπάρχει) 

Μέλος του Συλλόγου γράφεται, μετά από γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε μελισσοκόμος της Περιφέρειας Αχαΐας ο οποίος :

α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 
β) ασκεί το επάγγελμα του μελισσοκόμου, έστω και αν έχει δεύτερη απασχόληση 
γ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συλλόγου και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 
δ) καταβάλλει την ετήσια εισφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη, αποδέχεται αυτήν και με  απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Συλλόγου. Άλλως απορρίπτει την αίτηση. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γ.Σ, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την παραδοχή ή μη του αιτούντος ως μέλος του Συλλόγου.


Για εγγραφές

Στην έδρα του Συλλόγου μας Φωκαίας 24, στα Προσφυγικά επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα.
  
Αλιχός Βασίλης 6936610051
Δημητρόπουλος Τάσος 6976514935

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου